.
.

Svet podujatí

.

Bratislavské Majstrovstvá sveta W5 v kickboxe prenesú návštevníkov do histórie!


w5_200x200_troja13.3. 2014

Bratislava bude dejiskom veľkolepých Majstrovstiev sveta v kickboxe verzie W5. Organizátori chcú všetkých presvedčiť o tom, že kickbox nie je len bezduché mlátenie sa v ringu. Krásu a ducha bojového umenia prepoja s konkrétnymi príkladmi významných postáv z dejín ľudstva. V programe MS W5 29. a 30.novembra 2014 pripomenú návštevníkom šampiónov z rôznych historických období. Hlavnou ideou podujatia je totiž “Crossroad of times” – “Na križovatke čias”.

Kickbox je predsa len drsný, a niekedy doslova krvavý šport, v ktorom je dôležitá sila, rýchlosť a odvaha. U urastených kickboxerov by preto málokto hľadal záľubu vo filozofii alebo histórii. Kickbox má však zároveň jednoznačné a prísne pravidlá a zakladá sa na princípe fair play, sebaovládaní a rešpekte k sebe aj k ostatným.

Filozofiu športu ako cesty prekonávania samého seba vyznáva aj Svetová kickboxová verzia W5. Už od svojho vzniku presadzuje heslo “Choose the way of a Champion” – Vyber si cestu šampióna. Zakladá sa na predpoklade, že ktokoľvek môže byť v tom, čo robí, najlepší.

Šampiónom sa môže stať ktokoľvek a kedykoľvek – bez ohľadu na vek, zázemie, alebo národnosť. Ak sa pre to sám rozhodne a venuje tomu dostatočné množstvo energie a odhodlania.“ Tvrdí prezident svetoznámej kickboxovej verzie Sergej Chepinoga.

Podtitul Majstrovstiev sveta W5 “Crossroad of times” –“Na križovatke čias” predstavuje päť období histórie – pravek, starovek, stredovek, novovek a súčasnosť. Poukazuje na to, že v každej historickej etape žili ľudia, ktorí si vedome a slobodne vybrali cestu šampióna. Pritom mohli prejsť dejinami bez povšimnutia a prežiť obyčajný život bez toho aby si ich ľudstvo zapamätalo. Vybrali si však cestu šampióna, cestu ktorá nebýva jednoduchá, a vyžaduje si mnoho úsilia. Šampionát W5 chce prostredníctvom svojej hlavnej idey previesť diváka históriou od praveku až po súčasnosť.

Šampiónom naprieč časom sa človek stane jedine na základe vlastného rozhodnutia čo najlepšie využiť vlastné schopnosti a vlastný potenciál. V neposlednom rade aj vďaka tomu, že nezastavuje pred prekážkami, ale snaží sa ich prekonať. Nájsť spôsob, ako ísť ďalej, vyššie, rýchlejšie, ako byť silnejší a ako víťaziť nielen nad súpermi, ale aj nad sebou samým. Takýchto príkladov nezlomnosti a neobyčajnej kreativity v kombinácii s vnútornou silou je v histórii ľudstva množstvo. A my chceme pripomenúť aspoň niekoľkých z nich.” Vysvetľuje Sergej Chepinoga.

Medzinárodná federácia W5 sa venuje propagácii kickboxu ako bojového športu a zároveň umenia. Po celom svete usporadúva turnaje, v ktorých sa stretávajú odhodlaní športovci, aby prekonali samých seba, zmerali si sily vo férových súbojoch a stali sa šampiónmi. Názov W5 odkazuje na päť svetových kontinentov, ale aj na päť období histórie ľudstva, v ktorých sa z bežných a často ničím výnimočných ľudí stali šampióni. Ak sa aj vy chcete stať svedkami zrodu nových šampiónov naprieč kontinentami aj históriou, príďte sa pozrieť na Majstrovstvá sveta W5 do Incheba Expo Arény 29.a 30. novembra 2014. Lístky si môžete kúpiť na www.predpredaj.sk.

Diskusia

komentárov
Verified by MonsterInsights