.
.

Svet podujatí

.

Jedinečná príležitosť pozrieť si výstavu Printing, still v bratislavskej Station Gallery


Printing, still je jedným z našich zahraničných projektov, ktorý bol v októbri prezentovaný v antverpskej galérii Epreuve d’Artiste. Teraz máte jedinečnú možnosť pozrieť si ju aj v bratislavskej Station Gallery.

Názov výstavy, prezentujúcej slovenských autorov a autorky, venujúcich sa tradičným grafickým technikám, odráža v prvom rade nadšenie z tvorby, ale i údiv že sa tak stále deje – v pozitívnom slova zmysle. Oba pocity vychádzajú z výziev, akým táto technika čelí. Hľadá svoju tvár medzi voľným umením, remeslom a dizajnom ale aj voči digitálnym médiám a novým experimentálnym či autorským technikám, ktorých rozšírenie o rôzne formy, materiály alebo performatívnosť môžu na tradičnejšie postupy vrhať svetlo zastaralosti.


Aj preto sme veľmi radi, že môžeme odprezentovať tvorbu ôsmych mladých umelcovkýň, ktorí tradičné grafické techniky začlenili do svojej tvorby. Mnohí z nich patria medzi „plnokrvných“ grafikov, iní si k nim našli cestu z iných umeleckých odborov alebo po dlhšej profesnej „obchádzke.“ Ich implementácia do komplexných umeleckých programov je dôkazom nielen súčasného trendu prelínania umeleckých žánrov, ale i schopnosti tradičných grafických techník poskytovať relevantnú a osobitú platformu. Pre mnohých totiž nepredstavujú doplnok, ale rozšírenie možností komunikácie. Výber autoroviek, ohraničený rokmi narodenia 1981 až 1995 pritom predstavuje širokú škálu generačných i autorských prístupov.

Autori a autorky: Tomáš Klepoch, Rita Koszorús, Matúš Maťátko, Martina Rötlingová, Klára Štefanovičová, Helen Tóth, Pavol Truben, Kateřina Makar Václavková

Výstavu Printing, still z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Výstava začína Vernisážou 5.12.2022 a potrvá do 7.1.2023

Diskusia

komentárovActiveLand.sk team


Verified by MonsterInsights