.
.

Svet podujatí

.

O zimnej univerziáde s Petrom Hamajom


Od 24. januára do 1. februára 2015 bude Slovensko spoluorganizovať 27. Svetovú zimnú univerziádu. Dejiskom najvýznamnejšieho študentského športového podujatia planéty bude Štrbské Pleso a Osrblie a súťažiť sa bude v skokoch na lyžiach, severskej kombinácii, v behu na lyžiach a biatlone. V pozadí celého projektu je od začiatku Peter Hamaj, generálny sekretár Organizačného výboru projektu Tatry 2015

Kedy sa rozhodlo o spoluorganizovaní Univerziády na Slovensku?

Rokovania s FISU ohľadom organizovania Univerziády prebiehali v januári 2014. Začiatkom februára schválil zámer kandidatúry na spoluorganizovanie týchto disciplín Výkonný výbor FISU. Nasledovalo niekoľko ďalších rokovaní, inšpekčných návštev športovísk a koncom apríla schválila vláda SR materiál k príprave 27. Svetovej zimnej univerziády 2015 Štrbské Pleso / Osrblie

Aby pridelili Slovensku Univerziádu musela zapracovať aj športová diplomacia. Čo rozhodlo o našej ponuke?

Aspektov bolo viacero. Určite zohrali dôležitú úlohu dobré vzťahy SAUŠ s FISU. Zámerom FISU bolo taktiež podporiť krajiny, ktoré sú aktívne v hnutí a majú za sebou organizáciu úspešných športových podujatí. Univerziáda sa konala na Slovensku v roku 1987 a 1999. Obe boli úspešné. V neposlednom rade podpora štátu a vládna garancia bola dôležitá.

Boli v hre aj iní protikandidáti?

Kandidátskymi krajinami okrem Slovenska bolo Taliansko, Fínsko a Česká republika spolu s Poľskom

Aké boli požiadavky FISU pri slovenskej kandidatúre na organizovanie Univerziády?

Príprava športovísk, adekvátne ubytovacie kapacity spĺňajúce normy FISU, garancia vlády a podpora partnerov a sponzorov. Taktiež kvalitné personálne obsadenie Organizačného výboru. Požiadaviek je však omnoho viac. Organizácia tak veľkého podujatia si vyžaduje dodržať všetky minimálne štandardy FISU, ktoré sú pomerne prísne, blížiace sa až k požiadavkám organizovania olympiády.

– pokračovanie rozhovoru pod videom –

Kým Granada mala na organizovanie Univerziády 6 rokov, my iba pol roka. Nie je to priveľké riziko ísť do takého to projektu?

Riziko je vždy. Aj pri čase 6 rokov. Nikdy neviete čo vám vaše prípravy môže narušiť. Nemyslím si však, že by sme v tomto krátkom čase nedokázali podujatie zorganizovať. Je to len o tom že si všetky zainteresované strany povedia že toto podujatie chceme a urobíme pre jeho úspešnú organizáciu maximum. Naviac máme veľmi veľkú podporu zo strany FISU a všetkých zainteresovaných strán. Ja si myslím že si všetci uvedomujú čo toto podujatie môže Slovensku priniesť a určite prinesie. Ak naďalej budeme všetci ťahať za rovnakú stranu povrazu, zorganizujeme veľmi úspešné športové podujatie.

Čo všetko sa musí pripraviť, zorganizovať, naplánovať, postaviť, aby Univerziáda na Štrbskom plese a v Osrblí bola bezchybná a urobila Slovensku iba dobrú reklamu?

Je toho veľmi veľa od prípravy športovísk, náboru dobrovoľníkov, zabezpečenia dopravy a ubytovania, stravovania športovcov a delegácií, prípravy ceremoniálov, výroba televízneho signálu pre Eurosport a iné televízne spoločnosti až po bezpečnostné opatrenia a zabezpečenie toaliet. Dôležitou časťou je marketing a propagácia podujatia. Dôležité je aby sa o tak veľkom podujatí čo najviac hovorilo.

Aký je rozpočet Univerziády a koľko ľudí spolupracuje na jej príprave a organizovaní?

Momentálne pracujeme s rozpočtom 2.073.000 € na organizáciu podujatia + 720.000 € sú kapitálové výdavky priamo na dobudovanie a prípravu športovísk. Štátne prostriedky v rozpočte na organizáciu tvoria necelých 10% celkových príjmov.

Momentálne pracuje v organizačnom výbore 20 ľudí a niekoľko ďalších ľudí externe na konkrétnych projektoch. Počas Univerziády bude na organizácií a zabezpečení spracovať okolo 150 dobrovoľníkov, viac ako 280 rozhodcov, technických delegátov a ľudí zabezpečujúcich trate a športoviská a cez 200 pracovníkov subdodávateľov ako napríklad lekárske a zdravotnícke zabezpečenie, zabezpečenie časomier, výroby televízneho signálu či nazvučovanie športovísk a ceremoniálov.

Podobné akcie sa nedajú organizovať bez podpory vlády a štátnych inštitúcii. Aká je spolupráca organizačného výboru s vládou a ministerstvami?

Momentálne intenzívne spolupracujeme s Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu, ktorého minister Peter Pellegrini je zároveň predsedom organizačného výboru a pod ktorého rezort šport spadá. Taktiež spolupracujeme s ministerstvom zahraničných vecí na príprave protokolárnych záležitostí, udeľovania víz a propagácií podujatia v zahraničí. Momentálne čase sa rozbieha spolupráca aj s Ministerstvom dopravy na zabezpečení dopravných koridorov, s Ministerstvom vnútra pri zabezpečení bezpečnosti a s Ministerstvom zdravotníctva pri zdravotnom zabezpečení podujatia. .

Čo si sľubujete od Univerziády v Tatrách a aké výhody to podľa Vás prinesie regiónu a samozrejme aj akademickému športu na Slovensku?

Športoviská na Štrbskom Plese a v Osrblí vďaka investíciám a propagácií získajú na svojej hodnote čo bude prínosom pri organizácií ďalších svetových podujatí alebo len pri zabezpečení sústredení pre iné športové tímy a výpravy v najbližších rokoch. Taktiež regióny získajú kvalitné športové areály s medzinárodnými certifikátmi a štandardami. Veď napríklad na mostíku na Štrbskom Plese obec Štrba realizuje chladiaci systém nájazdovej stopy, vďaka ktorému bude možné využívať mostík aj v prípade menej priaznivého teplejšieho počasia, kedy by nebolo možné udržiavať nájazdovú stopu štandardným spôsobom.

V neposlednom rade je to obrovská propagácia univerzitného športu medzi mládežou na Slovensku. Našou snahou je pripraviť podujatie hlavne pre mladých. Preto sa ich snažíme čo najviac vtiahnuť do organizácie podujatia. Vytvárame aj rôzne podporné projekty, ktorých cieľom je zaangažovanie čo najviac mladých ľudí do podujatia a priviesť ich k športu. Chceme zorganizovať podujatie, ktoré bude nielen o vrcholovom športe, ale aj o zábave.

Čo môže Univerziáda priniesť Slovensku?

V prvom rade je to obrovská propagácia Slovenska a regiónu v zahraničí. Prostredníctvom Eurosportu a iných národných televízií je v pláne odvysielať 76 hodín priamych prenosov z Univerziády na Slovensku. Predpokladaná sledovanosť je viac ako 30 miliónov ľudí.

Podujatie určite bude mať aj ekonomický prínos. Veď počas podujatia bude na Štrbskom Plese a v blízkosti Osrblia ubytovaných viac ako 1800 športovcov a členov jednotlivých výprav a delegácií.

 

Kto je Peter Hamaj?

Vyštudoval FTVŠ UK v Bratislave a London Metropolitan University, odbor športový management a marketing

Pracoval v Slovenskom olympijskom výbore a Slovenskom paralympijskom výbore na pozícií športový manager, neskôr v spoločnosti Alpine Pro Stores na pozícií marketingový manager. Absolvoval stáž na Britskom olympijskom výbore a v organizačnom výbore OH Londýn 2012.

Je spoluzakladateľom portálu www.sportmanagement.sk

 

zdroj: www.tatry2015.sk

Diskusia

komentárov
Verified by MonsterInsights