.
.

Svet podujatí

.

70. ročník Národného behu DEVÍN – BRATISLAVA


Kedy:
apríl 9, 2017 @ 09:00 – 14:00
2017-04-09T09:00:00+02:00
2017-04-09T14:00:00+02:00
Kde:
Muránská
841 10 Devín
Slovensko
Vstupné / Štartovné:
štartovné uvedené v texte
Kontakt:

PROPOZÍCIE
70. ročník  Národného behu  DEVÍN – BRATISLAVA
Najstaršie atletické podujatie na Slovensku
9.4.2017
Registrácia    www.behsity.sk
Vyplňte váš najlepší dosiahnutý čas z troch predchádzajúcich ročníkov Národného behu Devín – Bratislava. Ak ste sa ho nezúčastnili, uveďte svoj najlepší výkon v minulom roku na 10 km. Na základe týchto údajov vás zaradíme do štartových sektorov. Vstup do štartových sektorov bude umožnený len pretekárom s označením príslušného sektoru na štartovom čísle. Pri registrácií uveďte vybraný spôsob vašej dopravy na štart. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť túto voľbu, za účelom rovnomerného rozloženia pretekárov v autobusoch! On-line registrácia a úhrada zvýhodneného štartovného je možná len do 3.4.2017 do 20:00.

Hromadná prihláška
Pri väčšom počte bežcov z jednej firmy, školy alebo športového klubu odporúčame využiť formu registrácie hromadnou prihláškou. Vyplnenú hromadnú prihlášku (minimálne desať členov) zašlite e-mailom na adresu devin@behsity.sk do 29.3.2017.

Trasa A          Hlavný beh: Devín – Bratislava, kategórie: M, M40, M50, M60, Ž, Ž35, Ž50 a firemný beh.
Organizátor uskutočňuje meranie aj na 11 000 m, tak ako v predchádzajúcich ročníkoch.
Štart o 10:00, parkovisko pod hradom Devín. Dĺžka 11 625 m.

Trasa B          Malý Devín Slovenskej sporiteľne: kategórie detí do 15 rokov: CH10, CH13, D10, D13, rekreační
bežci R a školské tímy.
Štart o 10:00, pod Mostom Lafranconi, Bratislava. Dĺžka 2 600 m.
Na štarte trasy B bude umožnené vstúpiť do štartového sektoru len bežcom v kategóriách detí
do 15 rokov. Rekreační bežci budú štartovať na konci štartového pola.

Cieľ                Spoločný pre trasy A aj B v centre mesta Bratislava – Rázusovo nábrežie (pri Propeleri).

Kategórie      Pretekár sa zaraďuje do kategórie podľa roku narodenia.

Trasa  A, 11 625 m
Trasa B, 2 600 m

IPK
kategória
rok narodenia
IPK
kategória
rok narodenia
M
muži do 39 rokov
2001 – 1978
CH10
chlapci  10 – 12 rokov
2007 – 2005
M40
muži 40 – 49 rokov
1977 – 1968
CH13
chlapci  13 – 15 rokov
2004 – 2002
M50
muži 50 – 59 rokov
1967 – 1958
D10
dievčatá  10 – 12 rokov
2007 – 2005
M60
muži 60 rokov a viac
1957 a starší
D13
dievčatá  13 – 15 rokov
2004 – 2002
Ž
ženy do 34 rokov
2001 – 1983
R
rekreační bežci od 16 rok., mix
2001 a starší
Ž35
ženy 35 – 49 rokov
1982 – 1968

Ž50
ženy 50 a viac rokov
1967 a staršie

Kategória R je špecifická kategória pre bežcov začiatočníkov a rekreačných bežcov, spoločná pre mužov a ženy, na trase B – Malý Devín Slovenskej sporiteľne.

Súťaž tímov
Firemný beh. Organizátor vyhlasuje na trase A súťaž firemných tímov, ktorá je určená firmám a podnikom. Školské tímy. Na trase B – Malý Devín Slovenskej sporiteľne je vyhlásená súťaž základných škôl, osemročných gymnázií a športových klubov (žiaci do 15 rokov). Podmienkou účasti v súťaži tímov je registrácia minimálne piatich bežcov a uvedenie firmy, podniku, školy alebo športového klubu (žiaci do 15 rokov) s rovnakým názvom u všetkých prihlásených pretekárov. Do celkového výsledku v súťaži tímov budú zaradené najlepšie dosiahnuté časy piatich bežcov z každého tímu. Poradie firiem a škôl bude súčasťou výsledkovej listiny.

Štartovné       HLAVNÝ BEH: VŠETKY KATEGÓRIE
MALÝ DEVÍN SLOVENSKEJ SPORITEĽNE: KATEGÓRIA R
14 EUR pre účastníkov prihlásených cez internet s platbou do 3.4.2017.
17 EUR pre účastníkov uhrádzajúcich štartovný poplatok v hotovosti.

MALÝ DEVÍN SLOVENSKEJ SPORITEĽNE: KATEGÓRIE DO 15 ROKOV
8 EUR pre účastníkov prihlásených cez internet s platbou do 3.4.2017.
10 EUR pre účastníkov uhrádzajúcich štartovný poplatok v hotovosti.

ZŤP: VŠETKY KATEGÓRIE
6 EUR pre držiteľov preukazu ZŤP bez rozdielu spôsobu platby.

Spôsob úhrady zvýhodneného štartovného poplatku do 3.4.2017 do 20:00
Platbou cez internet alebo bankovým prevodom s použitím nasledujúcich údajov
IBAN: SK16 0900 0000 0050 2738 6137
SWIFT – BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: číslo vygenerované prihlasovacím systémom (Vaše ID na stránke Behsity)
Špecifický symbol: 090417
Konštantný symbol: 0308
Do poznámky uveďte svoje meno

Priradenie platby štartovného so správne vyplnenými údajmi sa zobrazí v štartovej listine podujatia do 5 dní od realizácie platby a súčasne sa zašle potvrdenie na e-mail pretekára. Úhrada štartovného poplatku je nevratná!Zrušenie registrácie alebo nenastúpenie na preteky z akýchkoľvek príčin, ktoré nespôsobil organizátor podujatia, nie je dôvodom na vrátenie štartovného. Na požiadanie je možné presunúť zaplatené štartovné na inú osobu.

Vyzdvihnutie štartového čísla – prezentácia pretekárov registrovaných on-line, registrácia na mieste a platba štartovného poplatku v hotovosti:

6.4. a 7.4.2017 v čase 12:00 – 19:00 na plavárni Pasienky, Junácka 4, Bratislava.

Prezentácia pre hromadné prihlášky – ak máte záujem o prevzatie štartových balíčkov pre všetkých štartujúcich z vašej hromadnej prihlášky, pošlite požiadavku na devin@behsity.sk, balíčky vám radi pripravíme.

Mimobratislavskí účastníci môžu absolvovať prezentáciu – prevziať si štartové číslo – v deň podujatia v čase 7:00 – 8:00 na Kúpeľnej ulici v Bratislave. Registrácia v deň pretekov nie je možná.

Štartové čísla
Na štartovom čísle  bude vyznačené zaradenie bežca do štartového sektora 1 až 4, určeného podľa dosiahnutého času v minulom roku uvedeného pri registrácií. Neuvedenie výkonu znamená automatické zaradenie do 4. sektoru. Pretekári s právom štartu na začiatku štartového poľa, budú zverejnení v predvečer podujatia na webovej stránkewww.vos-tpk.sk a na vyvesených zoznamoch na štarte. Súčasťou štartového čísla je elektronický čip na meranie času bežca. Každý pretekár je povinný umiestniť si svoje štartové číslo na vrchnú vrstvu oblečenia viditeľne z čelnej strany a pribehnúť tak až do cieľa pretekov.

Doprava na štart
Autobus z Vajanského nábrežia 7:45
Autobus z Vajanského nábrežia 8:15
Autobus z Vajanského nábrežia 8:45
Autobus z Hlavnej stanice ŽSR 8:30 *
Autobus od Riviéry v Karlovej Vsi 8:00 *
Autobus od Riviéry v Karlovej Vsi 8:30 *
Autobus od Riviéry v Karlovej Vsi 9:00 *
Kyvadlová doprava z Devínskej Novej Vsi *

UPOZORNENIE: * Voľby označené hviezdičkou sú len pre kategórie hlavného behu so štartom v Devíne a to len pre bežcov, ktorí si už vyzdvihli svoje štartové číslo na plavárni Pasienky, autobus ide priamo na štart – nezachádza na Kúpeľnú ulicu! Doprava na štart je zabezpečená autobusmi Dopravného podniku mesta Bratislava označených plagátom podujatia a pretekári ich môžu využiť bez ohľadu na štartové číslo. Individuálna doprava motorovým vozidlom na štart v Devíne v deň podujatia nie je možná!

Šatne
Autobusy zabezpečia prevoz vecí pretekárov zo štartu do cieľa. Šatstvo je potrebné odovzdať do autobusovoznačených podľa štartových čísel v čase od 8:00 do 9:45. Po dobehnutí do cieľa si svoju batožinu pretekári vyzdvihnú z tých istých autobusov na Vajanského nábreží. Organizátor nepreberá zodpovednosť za cennosti uložené do šatne!

Občerstvenie
Na trati hlavného behu – trase A bude zabezpečená voda na 3,5 km (pri kameňolome) a na 7,7 km (pri Riviére). Po prebehnutí cieľom bude k dispozícií voda a občerstvenie formou balíčka, ktorý si pretekári vyzdvihnú na Hviezdoslavovom námestí, na základe odovzdania lístku na občerstvenie.

Výsledky
Oficiálne výsledky sú určované na základe času od výstrelu po prebehnutie cieľom (gun time). Pretekári hlavného behu – trasy A budú mať vo výsledkoch uvedený aj čistý čas na 11 000 m. Výsledky budú zverejnené po podujatí na internetových stránkach www.starz.sk, www.devin-bratislava.eu,http://www.sportsofttiming.sk/sk/zavod/overview/2130, www.behsity.sk. Dosiahnutý výsledok bežca bude zasielaný v deň podujatia vo forme SMS na číslo mobilného telefónu uvedeného v prihláške.

Ceny
Oceňované budú prvé 3 miesta v každej kategórii, trofejou a vecnými cenami. Pre kategóriu R sa ceny neudeľujú.  Víťazi v absolútnom poradí hlavného behu získajú finančnú odmenu a najrýchlejší muž a najrýchlejšia žena so slovenskou národnosťou získajú vecnú cenu od technického partnera O2. Víťazi v súťaži tímov získajú vecné ceny. Vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční v deň podujatia cca o 11:30 na Hviezdoslavovom námestí.

Šťastné čísla
Žrebovanie šťastných čísel sa uskutoční  po vyhlásení víťazov. Každý účastník, ktorý má záujem o účasť v žrebovaní, vhodí do osudia lístok s napísaným štartovým číslom pri prezentácií, alebo tesne pred začiatkom žrebovania. Šťastné čísla budú napísané na tabuli umiestnenej na tribúne. Výherca sa pri preberaní výhry musí preukázať svojim štartovým číslom.

Podmienky účasti Národného behu Devín – Bratislava
Dobrý zdravotný stav.
Vyplnenie, odovzdanie prihlášky a uhradenie štartovného poplatku.

Poistenie
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Prvá pomoc
Zdravotná služba bude v autobuse za pelotónom bežcov hlavného behu – trasy A, pri Riviére v Karlovej Vsi a v cieli pretekov.

Toalety
Chemické toalety budú zabezpečené na štarte hlavného behu v Devíne i na štarte Malého Devína pod Mostom Lafranconi. V cieli podujatia sú mestské toalety pred budovou Reduty.

Protesty
Protest môže podať každý účastník podujatia s vydaným štartovým číslom hlavnému rozhodcovi do 11:30  v cieli pretekov. Poplatok za podanie protestu je 20 Eur.

Technická poznámka
Organizátor si vyhradzuje právo umiestniť výrazne zaostávajúcich pretekárov do autobusu, ktorý uzatvára pretekársky pelotón. Pri odmietnutí nastúpenia do autobusu, bude účastník bežať po komunikáciách na vlastné riziko.

Štartovný poplatok zahŕňa
Knižnú publikáciu k 70. ročníku Národného behu Devín – Bratislava
– štartové číslo s čipom, ktoré ostáva účastníkovi na pamiatku
– stručné pokyny, spolu s ústrižkami na občerstvenie a označenie batožiny v cieli
– občerstvenie na trati a v cieli podujatia
– pamätnú výročnú účastnícku medailu
– zaslanie SMS s výsledným časom, pri dodržaní podmienky správne vyplneného s čísla mobilného telefónu
– zabezpečenie prepravy na štart podujatia kyvadlovou dopravou
– zabezpečenie šatní a prepravy batožiny zo štartu do cieľa pretekov
– možnosť zakúpenia bežeckého tovaru s výročným logom za výhodnú cenu
– možnosť výhry hodnotných cien v žrebovaní šťastných čísel
– on-line diplom s možnosťou jeho stiahnutia si z web stránky výsledkov podujatia

Riaditeľ pretekov
Ing. Peter Vojtko,  riaditeľ STaRZ

Hlavný rozhodca
Doc. Dr. Ján Koštial, PhD.

Organizátor
STaRZ – Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy
Junácka 4, 831 04  Bratislava 3
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Organizátor si vyhradzuje právo na doplnenie a zmenu propozícií do štartu podujatia.

Kontakty       Web stránka podujatia www.devin-bratislava.eu.
Web stránka organizátora www.starz.sk
Kontaktný e-mail devin@starz.sk
Informácie telefonicky: +421 (0)2 443 734 77

Iné formy komunikácie nie sú oficiálnym kontaktom s organizátorom podujatia a organizátor nie je povinný na ne reagovať.

PODMIENKY ON-LINE REGISTRÁCIE
Podmienkou on-line registrácie na podujatie je súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a jeho platnom znení:
–          súhlas s podmienkami portálu Behsity.sk
–          súhlas so spracovaním osobných údajov

Sprostredkovateľ spracovania osobných údajov
Registrácia, časomiera a výsledkový servis: END, spol. s r.o., IČO: 34 120 521, Moravecká 22, Topoľčianky 95193.

Diskusia

komentárov

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


ActiveLand.sk team


Verified by MonsterInsights