.
.

Svet podujatí

.

CHOPOK ELIMINATOR 2017


Kedy:
september 16, 2017 @ 08:00 – 16:00
2017-09-16T08:00:00+02:00
2017-09-16T16:00:00+02:00
Kde:
Jasná - Nízke Tatry

Siahnite na dno svojich síl, zvíťazte sami nad sebou a vyhrajte vertikálny súboj
Chopok Eliminator!

CHOPOK ELIMINATOR 2017 je bežecký pretek na vzdialenosť 400 metrov, pri ktorom účastníci vybehnú zjazdovkou Ski World Cup Jasná 2016 (č. 1a, Pretekárska) s prevýšením 110 metrov, z lokality Priehyba smeromna lokalitu Luková v stredisku Jasná Nízke Tatry. Pre deti od 3 – 12 rokov je pripravený Chopok KIDS ELIMINATOR, ktorý pozostáva zo športových disciplín: skok do diaľky, hod medicinbalom, prekážkový beh, ktoré preveria ich šikovnosť a obratnosť, takže počas celého dňa si zašportuje celá rodina. Sú pripravené aj ďalšie detské atrakcie na Priehybe, ako je maľovanie na tvár, destké ihrisko, bungee trampolína. Celým dňom vás bude sprevádzať známy slovenský moderátor Slávo Jurko a o zábavu sa postará Pablik DJ.

Základné údaje:

CHOPOK ELIMINATOR 2017 (CHE 2017) je bežecký pretek do vrchu na vzdialenosť 400 m metrov a prevýšením

110 výškových metrov, pri ktorom účastníci vybiehajú zjazdovkou svetového pohára z Priehyby

smerom na Lukovú (zjazdovka číslo 1) strediska Jasná Nízke Tatry.

Organizátor: OOCR Region Liptov

Spoluorganizátor: TMR, a.s

Kancelária pretekov: Petra Šuhajdová, Jakub Šiarnik

Riaditeľ pretekov: Martin Hloušek

Hlavný rozhodca: Miroslav Dzuroška

Zdravotné zabezpečenie: HZS Nízke Tatry

Štartovné a registrácia :

Každý účastník pretekov CHE 2017 musí byť zaregistrovaný. Registrácia je možná na webovej stránke

www.jasna.sk. Po vyplnení povinných údajov a zaškrtnutí povinných polí, účastník potvrdzuje,

že si preštudoval pravidlá a súhlasí so spracovaním uvedených osobných údajov.

Registrácia a štartovné:

Online na webe www.jasna.sk.

19 € dospelý 16 € junior, senior

14 € deti 6 – 12 rokov do 6 rokov gratis

V deň preteku Infocentrum sever & juh 8:00 – 9:30

21 € dospelý 18 € junior, senior

16 € deti 6 – 12 rokov do 6 rokov gratis

Prezentácia a vyzdvihnutie štartovacieho balíčka: Priehyba – Jasná 8:30 – 10:00

V cene štartovného :

Profesionálna časomiera

Obojsmerný vývoz lanovkami Chopok sever & juh

Občerstvenie a pitný režim

Upomienkový predmet

Obed v reštaurácii Rotunda od 14:00 hod.

Harmonogram :

Registrácia infocentrá sever & juh 8:00 – 9:30

Prezentácia Priehyba 8:30 – 10:00

Štart kvalifikácia 10:30

Po kvalifikácii štart ďalších kôl

Predpokladaný čas finále 13:00

Vyhlásenie výsledkov hneď po finále

KATEGÓRIE:

Kategória: Muži – Elite (bez rozdielu veku)

Kategória: Muži – Open (bez rozdielu veku)

Kategória: Ženy – Elite (bez rozdielu veku)

Kategória: Ženy – Open (bez rozdielu veku)

Kategória: Chlapci – Teenage Eliminator 12 – 15 rokov (s písomným súhlasom rodiča)

Kategória: Dievčatá – Teenage Eliminator 12 – 15 rokov (s písomný súhlasom rodiča)

Kategória: Kids Eliminator 3 – 12 rokov (s písomným súhlasom rodiča)

Systém pretekov:

V pretekoch rozhoduje dosiahnutý čas, ktorý bude meraný oficiálnou časomierou medzi štartovou a

cieľovou čiarou. Všetci pretekári absolvujú po kategóriách najskôr kvalifikačnú časovku (interval

20 sekúnd) = prvé kolo. Druhým kolom sú rozbehy s hromadným štartom. 5 rozbehov x 6 pretekárov.

Výber do rozbehov bude systémom:

Rozbeh 1 2 3 4 5

Poradie z kvalifikácie 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Prví dvaja pretekári s najlepším časom z každého rozbehu postúpia do semifinálového kola.

Semifinále bude doplnené ďalšími dvoma pretekármi s najlepším časom po prvých dvoch pretekároch

z každého rozbehu (tzv. Lucky loosers). Semifinálové kolo bude predstavovať 2 rozbehy x 6 pretekárov.

Prví dvaja pretekári postupujú do finále, plus ďalší dvaja s nasledujúcim najlepším časom.

V kategórii muži prvých 30 pretekárov s najlepším časom postúpi do ďalšieho kola. V kategórii ženy

a teenage eliminator bude počet postupujúcich a počet kôl stanovený podľa počtu registrovaných

pretekárov (nad 30 pretekárov – postupuje 30 najlepších z kvalifikácie, pod 30 pretekárov – postupuje

12 najlepších). Štartuje sa z voľnej pozície, kedy všetci pretekári stoja za štartovou čiarou. Štartér

odpočíta 5 sekúnd a potom zaznie štartovný výstrel. Každý pretekár sám zodpovedá za to, že sa včas

dostaví ku štartu. Ak sa nedostaví po opakovaných výzvach, bude odštartované bez neho a on bude

diskvalifikovaný. Športovci, ktorí sa nekvalifikujú do druhého kola, sa môžu zúčastniť ďalšieho finále

B. Finále B bude prebiehať podľa počtu pretekárov. Pôjde o rozbehy s hromadným štartom a prví

traja v každej kategórii budú odmenení vecnými cenami.

PRIZE MONEY A VYHODNOTENIE:

Muži – Elite

1. miesto 300 €

2. miesto 200 €

3. miesto 100 €

4. miesto vecné ceny + voucher

5. miesto vecné ceny + voucher

Ženy – Elite

1. miesto 200 €

2. miesto 150 €

3. miesto 50 €

Vyhlásený bude aj prvý muž a žena nad 40 rokov a prvý muž a žena pod 18 rokov v kategórii Elite

(v prípade, že nevyhrali aj v absolútnom poradí).

Muži – Open

Vyhlásení budú prví traja pretekári a dostanú vecné ceny.

Ženy – Open

Vyhlásené budu prvé tri pretekárky a dostanú vecné ceny.

Teenage Eliminator – Chlapci

Vyhlásení budu prví traja pretekári a dostanú vecné ceny a voucher.

Teenage Eliminator – Dievčatá

Vyhlásené budú prvé tri pretekárky a dostanú vecné ceny a voucher

Špeciálna vecná cena: Traťový rekord muži, Traťový rekord ženy

Dodržiavanie pravidiel a protesty:

Na dodržiavanie pravidiel dohliadajú rozhodcovia a riaditeľ preteku. Regulérnosť trate schvaľuje riaditeľ preteku

pred začiatkom rozbehov a opakovane kedykoľvek počas priebehu preteku, najmä pri zmene poveternostných

podmienok. Neúmyselné fyzické kontakty medzi súťažiacimi sú prípustné iba vtedy, ak sú v súlade

s duchom pretekania, športového správania a zámerne neohrozujú ostatných pretekárov. Bránenie inému pretekárovi

v pohybe povedie k diskvalifikácii. Ak si súťažiaci myslí, že mu iný pretekár úmyselne bráni v pohybe,

môže okamžite informovať riaditeľa pretekov, ktorý má v prípade diskvalifikácie posledné slovo.

Podmienky účasti :

K účasti v kategórii muži a ženy sa nemôžu prihlásiť osoby mladšie ako 16 rokov. Pre mladších účastníkov

je určená kategória Teenage eliminátor (13-15 rokov). Pre všetkých záujemcov o preteky CHE

2017 je potrebné čestné prehlásenie (bude k dispozícií na prezentácií) od zákonného zástupcu alebo

trénera, ktorý za zverenca počas konania pretekov zodpovedá. Všetkým účastníkom pretekov CHE

2017 sa odporúča v predstihu absolvovať lekársku prehliadku u športového lekára. Každý účastník

preteká na vlastné riziko a zodpovednosť. Povolená je akákoľvek športová obuv podľa uváženia

účastníka, bez špeciálnych úprav. Organizátor si vyhradzuje právo robiť zmeny pravidiel a rozpisu.

Organizátor si vyhradzuje právo robiť zmeny pravidiel a rozpisu, taktiež si organizátor vyhradzuje právo

zrušiť preteky pri extrémne nepriaznivom počasí a registrácii menej ako 50 účastníkov. V oboch prípadoch

bude štartovné vrátené.

Sprievodný program :

Chopok KIDS ELIMINATOR:

3 súťaže pre deti do 6 rokov

3 súťaže pre deti od 6 do 12 rokov

Medaila za účasť, športové výkony budú ohodnotené darčekovými predmetmi od sponzorov.

Diskusia

komentárov

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


ActiveLand.sk team


Verified by MonsterInsights