.
.

Svet podujatí

.

Registrácia na ORAVAMAN 2015 začína!


Oravaman má za sebou už 4. ročníky. Každý z nich bol niečim výnimočný, špecifický. I keď prvá päťročnica je malé jubileum, pre nás to bude veľká oslava a zároveň poďakovanie sa všetkým, ktorí nám umožnili a umožňujú plniť náš sen a vďaka ktorým môžeme Oravaman každoročne pripravovať. Preto chceme aby bol 5. ročník venovaný pretekárom, divákom a organizátorom. Ako inak sa poďakovať pretekárom než prípravou náročnejšej a výživnejšej trate? 🙂 Ako inak sa poďakovať divákom než lepšou atmosférou a trojnásobným prejazdom cez Zuberec? Ako inak sa poďakovať organizátorom než veľkolepou jubilejnou afterparty? Oravaman 2015 sa bude niesť v znamení oslavy radosti a lásky k športu a horám.

Dĺžka trate ostáva nezmenená (2 km – 90 km – 21 km), avšak pribudne zopár metrov prevýšenia na cyklistike a taktiež pripravíme prekvapenie na bežeckej časti. Takto sa zmení prevýšenie z 2600 na 3300 m, z čoho je 2300 m na cyklistike a 1000 m na behu. Na cyklistikej časti využijeme horský prechod Huty, cez ktorý pretekári budú prechádzať prakticky až 3 krát. Bežecká časť bude obohatená o kilometrové stúpanie s prevýšenám 250 m z lyžiarskeho strediska Spálená smerom na Brestovú. Ďalej sa pokračuje klesaním po zvážnici až ku skanzenu a do cieľa na Penzióne Pribiskô. Úprava záverečnej časti behu nám umožní dobeh na Penzión Pribiskô po rovnakej trase, ako sa koná detský Oravaman, teda z hornej časti penziónu. Takto bude viac priestoru pre cieľovú rovinku, viac priestoru pre divákov ako aj pre oddychovú zónu a občerstvenie pre pretekárov.

Ďalšou výraznou zmenou je zrušenie sprievodných vozidiel na celej trase pretekov. Sme si vedomí, že každý by rád povzbudil svojho blízkeho na trati, ale žiaľ sa tak ohrozuje bezpečnosť pretekárov ako aj samotná plynulosť pretekov a neraz dochádza po prijatí cudzej pomoci k porušeniu fair-play či k draftingu (jazda v závese, v balíku). Diváci budú mať možnosť dostať sa na štart kyvadlovou dopravou. Na vrchole horského prechodu Huty bude vyhradený priestor pre divákov (ktorých tam privezú autobusy) spolu s ozvučením, nakoľko pretekári budú týmto miestom prechádzať až tri krát. Druhým miestom pre povzbudzovanie pretekárov bude tradične Zuberec.

Novinkou z dielne Oravamanu bude takzvaný “Oravaman hobby”. Sú to preteky pre tých, čo by radi vyskúšali Oravamana, avšak na celú trať si netrúfajú. Pôjde o skrátenú verziu pretekov, kde pretekárov čaká 1 km plávania, 37 km cyklistiky a 14 km behu. Kratšia trať bude možno lákadlom pre tých, čo neobľubujú plávanie, alebo sa doteraz zúčastňovali pretekov len v rámci štafety. Touto cestou by sme radi motivovali tých, čo zaťial súťažili len v rámci štafiet, aby skúsili všetky tri diciplíny a okúsili tak čaro Oravamanu. Oravaman hobby odštartuje hodinu po štarte hlavnej kategórie. Predpokladaný čas prvého pretekára je pod 3 hodiny, čas posledného okolo 5 hodín. Časový limit na plaveckej časti bude 30 minút, na Ťatliakovej chate 2 hodiny a 45 minút od štartu pretekov. Cyklistika na krátkej trati vedie od štartu cez Huty do Zuberca a rovno na Ťatliakovu chatu. Z chaty nasleduje beh do sedla Zábrať a ďalej zbeh do Látanej doliny, takže sa vynecháva Rákoň a Lúčna. Krátka trať z Látanej doliny pokračuje ďalej ako tento rok, okolo chaty Primula, popri ceste na skanzen až na penzión Pribiskô (dobeh z hornej časti penziónu), takže vynecháva stúpanie pod Brestovú, ktoré pribudlo na dlhej trati.

oravaman_2015_logoJubilejný piaty ročník bude venovaný najmä tým, čo celú trať zvládnu samostatne a v určených časových limitoch, teda jednotlivcom. Preto súťaž štafiet, ktorá sa teší čo raz väčšej obľube, bude čiastočne pozmenená. Počet súťažných družstiev plánujeme znížiť a peniaze vyzbierané takýmto spôsobom venovať na charitatívne účely. Štafety budú mať rovnakú trať ako Oravaman hobby. Podrobnosti o pretekoch štafiet prinesieme v priebehu novembra. Registrácia štafiet sa uskutoční 1. decembra o 20:00 hod.

Pre rok 2015 pripravujeme viacero noviniek, o ních bude reč neskôr. Najdôležitejší je spôsob registrácie. Každý záujemca o štart na Oravamane musí mať vytvorené svoje vlastné konto, svoj pretekársky profil. Bez založenia profilu registrácia na preteky nebude možná. V sobotu, 1. novembra o 20:00 sa na Facebooku aj na stránke www.oravaman.sk zobrazí link, kde si každý pretekár-záujemca musí založiť svoje konto. Konto pretekára má platnosť na 5 rokov. Svoje prihlasovacie údaje si uschovajte, pretože vám poslúžia na registráciu aj v budúcich ročníkoch.

Záujemcovia o Oravaman a Oravaman hobby majú na vytvorenie svojho profilu 2 týždne. V sobotu 15. novembra o 20:00 sa začne oficiálna registrácia na oba preteky. Každý uchádzač musí byť prihlásený vo svojom profile pred 20:00. Následne o 20:00 sa každému v jeho profile zobrazí ikona: Registrovať na Oravaman (2-90-21) alebo Registrovať na Oravaman hobby (1-37-14).

K dispozícii je 250 štartovných miest na celej trati a 100 miest na krátkej trati. Po obsadení kapacity oboch pretekov registrácia už nebude možná.

Pretekárom, ktorí sa stihnú úspešne prihlásiť bude zaslaný email s údajmi o platbe. Výška štartovného je pre obe verzie pretekov rovnaká – 70 eur. Pretekári majú na úhradu štartovného 5 pracovných dní. To znamená, že platba musí byť pripísaná na účet organizátora do piatku 21. novembra 2014 do 17:00 hod. Ak sa tak nestane, pretekár bude vymazaný. Databáza pretekárov slúži ako čakacia listina. Ak sa uvoľní miesto, alebo viacero miest, organizčný výbor na základe náhodného výberu vyberie pretekára/pretekárku z čakacej listiny, ktorej zašle email s pokynmi ku platbe. Aj táto osoba má na úhradu štartovného 5 pracovných dní, inak sa bude postupovať vyššie uvedeným spôsobom ďalej.

Štartovné sa pretekárom nevracia, ani sa nedá preniesť na ďalší rok. Do 1. júna 2015 môže pretekár svoje miesto presunúť na inú osobu.

Preteky štafiet pre budúci rok budú pozmenené. Pretekať budú na kratšej trati, teda tak isto ako Oravaman hobby. Počet štafiet bude znížený a ich registrácia sa spustí 1. decembra. Všetci záujemcovia o štafetu musia mať vytvorený svoj profil, teda aj plavec, aj cyklista, aj bežec. Vedúci štafety potom zadá vo svojom profile požadované údeje (emaily od ostaných dvoch členov) a tak vytvorí konto pre štafetu. Neskôr, 1. decembra o 20:00 svoju štafetu prihlási na preteky (kapacita je obmedzená).
Toľko zopár organizčných zmien. Prajeme všetkým záujemcom veľa šťastia pri registrácii a úspešnú zimnú prípravu. Vidíme sa na štarte piateho ročníka. Bude ako nebolo.

Diskusia

komentárov

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


ActiveLand.sk team


Verified by MonsterInsights