.
.

Svet podujatí

.

Valentínsky DoveRun Ty a Ja 2017


Dnešné predvalentínske počasie prinieslo do mestskej časti Dúbravka krásnu slnečnú oblohu.
Miestom konania 2.ročníka bolo tak ako minulý ročník park pri kruhovom objazde na ulici pod záhradami v Dúbravke. Slnečné počasie ako aj voľný nedeľný deň prilákal na toto miesto 70 párov, ktorý si prišli zabehať 5 a 5 km. štafetový beh. Pretek zahajoval starosta Dúbravky RNDr. Martin Zaťovič, slávnostne prestrihol pásku 5 km. bežeckého okruhu, ktorý bol vybudovaný minulý rok za spolupráci OZ Dúbravčan, Behsity, Quinta Essentia a Mestskej časti Bratislavy-Dúbravka.

Najprv sa na štart postavilo nežnejšie pohlavie a po pribehnutí polovičky mohol po pripnutí čipu vyštartovať aj partner. Dôležité nebolo teda kto pribehol z dvojíc ako prvý ale to, ktorá dvojica po sčítaní časov mala lepší čas.

Najlepšou dvojicou sa stali TRHAČI (Diana Tešovičová a Peter Ambrus ) s klubu Pro Cycling. Čas bežeckej dvojice bol po sčítaní 00:37:35.4  V poradí druhou dvojicou bola ZAVODNÍ ŠNECI ( Peta Turčeková a Dávid Žigo ) s pekným časom 38min.50 sec. Trojicu uzavrela dvojica OBEHNI SVET (Petra Nováková a Ján Dömény ) s časom 0:42:31.2

Foto a text: Marián Bartoš

Diskusia

komentárovActiveLand.sk team