.
.

Svet podujatí

.

LSP GAMES 2017


Kedy:
apríl 22, 2017 celý deň
2017-04-22T00:00:00+02:00
2017-04-23T00:00:00+02:00
Kde:
831 04 Bratislava-Nové Mesto
Slovensko
Vstupné / Štartovné:
štartovné uvedené v texte
Kontakt:

Športové disciplíny
1. Plážový volejbal
Počet hráčov 2, možnosť ďalšej nominácie 1, kategórie muži / ženy, v prípade zmiešaného družstva hrá v kategórii muži
2. Streetball
Počet hráčov 3, možnosť ďalšej nominácie 1, kategórie muži / ženy, v prípade zmiešaného družstva hrá v kategórii muži
3. Mini football
Počet hráčov 4 , možnosť ďalšej nominácie 1, kategórie muži / ženy, v prípade zmiešaného družstva hrá v kategórii muži
4. Beh jednotlivcov okolo Kuchajdy 5 kôl (cca 7 km)
Počet bežcov 1, možnosť ďalšej nominácie 10, kategórie muži / ženy
5. Tenis dvojhra na antuke
Počet hráčov 1, možnosť ďalšej nominácie 1, kategórie muži / ženy
6. Silový štvorboj
Počet hráčov 1, možnosť ďalšej nominácie 3, kategórie muži / ženy
7. Kajak
Počet kajakárov 1, možnosť ďalšej nominácie 3, kategórie muži / ženy
8. Lukostreľba
Počet strelcov 1 , možnosť ďalšej nominácie 5, kategórie muži / ženy
9. Štafetový beh okolo Kuchajdy 3 x 1 kolo (spolu cca 4,3 km)
Počet bežcov 3, možnosť ďalšej nominácie 2, kategórie muži / ženy
10. Petang
Počet hráčov 2, možnosť ďalšej nominácie 4, kategórie muži / ženy

Fun disciplíny
Lezenie na umelú lezeckú stenu (jednotlivci)
Nafukovacie bludisko (1 až 5-členné družstvá)
Bag Jump akrobacia (jednotlivci)
Preťahovanie na vode na člnoch (4-členné družstvá)
Lezenie na prepravky (jednotlivci)
Bubble football (3-členné družstvá)

Pravidlá
Každý účastník si môže vybrať 2 športové disciplíny. V prípade, že sa nedostaví na plánovanú disciplínu kvôli druhej, bude z danej disciplíny diskvalifikovaný/vylúčený (z časových dôvodov zvládnutia danej disciplíny). Organizátor zverejní časový rozpis jednotlivých športových disciplín najneskôr 24 hodín pred začatím športových hier. Fun disciplín sa účastníci zúčastňujú podľa voľnej kapacity priamo na mieste.

Predpokladaný začiatok športového dňa je plánovaný na 9:00 a ukončenie 16:00. Športy sa riadia oficiálnymi športovými pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu spôsobu súťaženia priamo na podujatí.

Registrácia
Registrovať sa je možné na stránke www.lspgames.sk. Registruje sa firma, zastúpená svojim kapitánom. Na základe registrácie organizátor zašle kapitánovi hromadnú prihlášku účastníkov, ktorú kapitán zašle vyplnenú na adresu info@lspgames.sk najneskôr do 17.4.2017. Zmena v prihláške je možná najneskôr pred prezentáciou tímu (prevzatie štartového balíčka) v deň podujatia medzi 8:00 a 9:00 hod.

Účastnícky poplatok je 25,- EUR / osoba.

Na základe zaslanej hromadnej prihlášky vystavíme každej firme faktúru na štartovné. Štartovný poplatok zahŕňa možnosť štartovať, účastnícke tričko, občerstvenie počas športov a obed. Platba štartovného je možná prevodom na účet do 17.4.2017 alebo v hotovosti v deň podujatia.

Výťažok zo štartovného bude venovaný na fond výstavby Kežmarskej chaty vo Vysokých Tatrách.

Bodovanie súťaže firiem
V športových disciplínach sa vyhodnocuje 1. až 5. miesto v jednotlivých kategóriách a to nasledovne.
1. Miesto 50 bodov
2. Miesto 30 bodov
3. Miesto 20 bodov
4. Miesto 12 bodov
5. Miesto 6 bodov

V športových disciplínach, v ktorých sa zúčastní menej ako päť súťažiacich sa škrtajú najvyššie bodované umiestnenia v závislosti od počtu chýbajúcich súťažiacich do počtu päť. Napr. ak sa súťažnej disciplíny zúčastnia 3-ja súťažiaci, prvý získa 20, druhý 12 a tretí 6 bodov.

Minimálny počet športovcov jednej firmy je jeden. V športovej disciplíne, v ktorej sa zúčastní viacero zástupcov jednej firmy v tej istej kategórii, sa do celkového výsledku súťaži firiem započítava iba jeden – lepší bodový výsledok v danej športovej disciplíne.

Body získané ďalším športovcom tej istej firmy sa nikomu neprideľujú, nasledujúce body sú pridelené ďalším umiestneným firmám podľa bodového kľúča. V prípade rovnosti bodov v súťaži firiem rozhoduje viac lepších umiestnení v jednotlivých športových disciplínach.

Podmienky účasti
dobrý zdravotný stav
vyplnenie, odovzdanie prihlášky a uhradenie štartovného poplatku

Poistenie
Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.

Vyhodnotenie víťazov
Vyhlásenie víťazov športových a fun disciplín 1. až 3. miesto – trofej a vecné ceny.
V športových a fun disciplínach sa vyhlasujú víťazi bez ohľadu na príslušnosť k firemnému tímu.

Vyhlásenie víťazov v súťaži firiem 1. až 3. miesto – trofej a vecné ceny.
Víťaz v súťaži firiem sa zapíše na PUTOVNÝ POHÁR!

Organizácia športov – organizačný tím
Každý šport bude mať svojho koordinátora, ktorý bude mať na starosti výsledky, pravidlá a koordináciu jednotlivých športov. V base campe bude hlavný rozhodca pretekov, ktorý bude mať na starosti „publikovanie“ výsledkov priamo na mieste a on-line.

Organizátor
Quinta Essentia s.r.o.
www.zazitok.sk
info@lspgames.sk

Generálny partner
X-NET, spol. s r.o

Exkluzívny partner
Trigranit a.s

Diskusia

komentárov

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


ActiveLand.sk team


Verified by MonsterInsights