.
.

Svet podujatí

.

43. MEDZINÁRODNÝ POULIČNÝ BEH KOMÁRNO – KOMÁROM


Kedy:
apríl 23, 2017 @ 08:00 – 15:30
2017-04-23T08:00:00+02:00
2017-04-23T15:30:00+02:00
Kde:
Komárno
Športová 1
945 01 Komárno
Slovensko
Vstupné / Štartovné:
3 - 14 Eur
Kontakt:
Mesto Komárno, KEFE Komárom
0948 848 757
Beh
43. MEDZINÁRODNÝ  POULIČNÝ BEH  KOMÁRNO - KOMÁROM @ Komárno | Slovensko

PROPOZÍCIE
43. MEDZINÁRODNÉHO REKREAČNÉHO POULIČNÉHO BEHU
KOMÁRNO – KOMÁROM

ORGANIZÁTOR: Bežecký spolok Komárom-Európa (KEFE – Komárom)

Patronát nad pretekmi majú : Dr. Attila Molnár – primátor Mesta Komárom / HU /
Ing. László Stubendek – primátor Mesta Komárno /SK /

Sponzori behu : Kompress kft. Komárom
Miklós Jankó
Viktor Olláry
Attila Óvari
GABI Bt. Komárom
László Pack Komárom

CIEĽ PRETEKOV:
– umožniť súťaženie pre kvalifikovaných a rekreačných bežcov
– popularizovanie behu
– upevňovanie vzťahov s bežeckou komunitou
– zvyšovanie popularity miest Komárno a Komárom
– napomôcť výchove k zdravému životnému štýlu

Forma súťaže :

– otvorená propagačná súťaž s dĺžkou tratí 10 000m a 5 500 m
– v mládežníckych kategóriách Pamätný beh Gyula Herczeg – u junioriek a
Pamätný beh Daniela Korecza – u junioroch

USPORIADATELIA :

RIADITELIA SÚŤAŽE : Edit Sárosdi a Beáta Sebő
VEDÚCI USPORIADATEĽSKEJ KOMISIE: Eleonóra Ágh a Beáta Dobay
PREDSEDA ROZHODCOVSKEJ KOMISIE: Balázs Czidlina a Gejza Fazekas
PODPREDSEDA ROZHODCOVSKEJ KOMISIE: Balázs Musitz

DÁTUM KONANIA PRETEKOV: 23. APRÍL 2017 (nedeľa)

STREDISKO SÚŤAŽE: Mestská športová hala v Komárne (Ul. športová)

MIESTO KONANIA PRETEKOV : ulice miest Komárno a Komárom
v dvoch štátoch v jednom meste

Štart: priestor pred budovou Športovej haly v Komárne (Slovensko)

Cieľ: Športová hala v Komárome (Maďarsko)

Dĺžka bežeckej trasy: 5,5km a 10km

Prihlásenie sa na preteky cez internet: od 1.3.2017 do 17.4.2017

Prihláška cez webovú stránku : www.darktiming.hu/kefe/sk (po kliknútí sa otvorí)

Na tejto stránke po registrácii je možnosť odovzdať prihlášku aj viacerým športovcom.

Číslo účtu v rámci Maďarska : OTP BANK 11740030-21446067

Medzinárodné číslo pre prevod mimo Maďarska:

IBAN : HU43 1174 0030 2144 6067 0000 0000
SWIFT kód : OTPVHUHB
Názov banky : OTP BANK NYRT.
Adresa banky : 2900 Komárom, Martírok u. 23

Adresát: Komárom – Európa Futó Egyesület

V správe pre prijímateľa prosíme uviesť aspoň registračný identifikačný kód. Platobný stav určí organizátor po uplynutí 1-2 dní od prijatia štartovného.

Pri registrácii treba presne uviesť meno, dátum narodenia, kategóriu, meno družstva alebo školy, rozmer trička a pri študentoch uviesť číslo študentského preukazu.

Registrácia osobne :

– V deň pred behom, 22. apríla 2017 od 12.00 do 18.00 hod. v stredisku súťaže – Športová hala Komárno /SK/
– V deň behu od 8,00 hod. do 11.30 hod. v stredisku súťaže – Športová hala Komárno /SK/
– Príjem platby v hotovosti bude zabezpečená
– Registrácia škôl je možná do 12.apríla 2017 /streda/.

Štartovné čísla je možné prevziať v stredisku súťaže dňa 22.apríla 2017 od 12.00 hod. do 18.00 hod. alebo v deň súťaže 23. apríla 2017 od 8,00 hod. do 12.00 hod.

Štartovné

Predregistrácia : 10 000m – 2 000 HUF alebo 7,00 EUR
5 500m – 1 500 HUF alebo 5,00 EUR
Rodinná kategória – 1 000 HUF / osoba alebo 3,00 EUR/osoba

Registrácia na mieste : 10 000 m – 4000 HUF alebo 14,00 EUR
5 500m – 3000 HUF alebo 10,00 EUR
Registrácia v rodinnej kategórii na mieste nie je možná!

Štartovné obsahuje : – účasť na súťaži ,
– štartovné číslo,
– tričká s logom
– po dokončení behu na 10 000 m a 5 500 m medaile
– bezpečnú uzatvorenú trasu ciest
– meranie času chipom na behu 10 000 a 5 500 m aj v kategórii rodinnej
– občerstvenie
– lekársku pohotovosť
– iné programy, ktoré súvisia s pretekom

KATEGÓRIE:

5 500 m
Rodinná kategória: dieťa (deti) od 10 do 14 rokov (rok nar. 2003-2007)
a rodič (rodičia, starí rodičia) – maximálne 3 osoby

Juniori, juniorky: od 15 do 16 rokov (rok nar. 2001-2002)
od 17 do 18 rokov (rok nar. 1999-2000)

Dospelí – ženy, muži: od 19 rokov do 39 rokov (rok nar. 1978-1998)
od 40 rokov do 49 rokov (rok nar. 1968-1977)
od 50 rokov do 59 rokov (rok nar. 1958-1967)
nad 60 rokov (rok nar. 1957 a starší)

Pre vysokoškolákov
denného alebo diaľkového štúdia je povinné preukázať sa študentským preukazom (ISIC preukaz).

Časový limit: 40min (netto čas, prispôsobený k poslednému štartujúcemu)

10 000 m
Ženy, muži narodení r.2002 a predtým

Časový limit: 1 hod. 20 min (netto čas, prispôsobený k poslednému štartujúcemu)

V prípade, ak pretekár nedodrží limitované tempo 8 min/km, nemôže ďalej pokračovať v súťaži a je povinný nastúpiť do autobusu, ktorý ho dovezie pred športovú halu /HU/. Takýto pretekár má zákaz vstupu na cieľovú plochu.

ŠTART PRETEKOV :

5 500 m: 13.00 hod.

10 000 m: 13.15 hod.

Rozcvičenie: v blízkosti miesta štartu od 12.30 hod s PaedDr. Petrom Židekom, učiteľom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity H. Selyeho.

CENY:

– tričko s emblémom máme možnosť zabezpečiť pre prvých 1000 prihlásených, ktorí zaplatili štartovné
– pretekári a pretekárky, ktorí sa umiestnia na 1.-3. mieste v kategórii na 10 000 m vyhrávajú peňažnú odmenu v sume 300,200,100 EUR. Peňažnú odmenu venuje p. Miklós Jankó,
– v kategórii na 5 500 m pretekári – ženy a muži, ktorí sa umiestnia na 1.-3.mieste budú odmenení s trofejou
– v kategórii junioriek – najlepšia bežkyňa vyhrá putovný pohár Gyula Herczeg
– v kategórii juniorov – najlepší bežec vyhrá putovný pohár Daniela Korca
– prví traja vysokoškoláci a vysokoškoláčky budú odmenení s trofejou
– na 10 000 m trati prvá žena a muž, ktorí prekročia štátne hranice a skončia v cieli v prvej desiatke dostanú mimoriadnu cenu, ktorú venuje pán Viktor Olláry a pán Attila Óvári
– primátor mesta Komárno venuje finančný dar vo výške 330,-€ pre strednú školu z Komárna s najväčším počtom zúčastnených pretekárov;
– primátor mesta Komárom venuje finančný dar vo výške 100.000,- HUF pre strednú školu z Komáromu s najväčším počtom zúčastnených pretekárov;

OSTATNÉ UPOZORNENIA:

– každý pretekár a jeho sprievod musí mať platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, v prípade vízovej povinnosti platné vízum;
– hodnotia sa len tie kategórie, ktorých sa zúčastnilo minimálne 5 pretekárov;
– každý pretekár je povinný štartovať so štartovacím číslom, ktoré vydáva usporiadateľ pred pretekmi;
– výsledky pretekárov bez štartového čísla sa nevyhodnotia;
– štartovacie číslo musí byť viditeľné počas trvania celej súťaže;
– pretekári rodinnej kategórie sú povinní zaplatiť štartovné za každého člena. Ich výsledok bude uznaný len v tom prípade, ak každý člen skupiny dobehne do cieľa naraz.
– každý pretekár môže súťažiť len v jednej kategórii;
– o 12:45 hod. usporiadateľ zabezpečí prepravu šatstva a osobných veci súťažiacich k cieľu autobusovou dopravou; (Športová hala Komárom, Maďarsko), kde bude zabezpečená možnosť osobnej hygieny a prezlečenia sa;
– usporiadateľ nezodpovedá za stratu šatstva, výstroja, cenností a pod.
– žiadame každého pretekára o udržanie čistoty a poriadku na trase pretekov
– každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť.
– premávka na Alžbetinom moste medzi dvoma štátmi bude uzavretá na jednom jazdnom pruhu v dobe medzi 12:30hod do 14:00 hod.
– NEDOPORUČUJEME štartujúcim, aby v priebehu behu mali obe slúchadlá a počúvali hudbu, alebo sa venovali iným rušivým elementom.

Diskusia

komentárov

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


ActiveLand.sk team


Verified by MonsterInsights