.
.

Svet podujatí

.

Zimná Kalokagatia za dverami…


Hneď na začiatku by sme možno pripomenuli jeden z mnohých prívlastkov, ktorými býva Zimná Kalokagatia charakterizovaná, a to medzinárodná. A bude aj v tomto roku, pretože svoju účasť potvrdili mladí športovci z Ruskej federácie, ktorí pricestujú na Štrbské Pleso v sprievode  atášé Ruskej Federácie na Slovensku Nikitom Griščenkom.

Keď sa zrodila myšlienka oživiť na Slovensku ideu starogréckej kalokagatie, jednoty tela, ducha a skutkov, pre dakoho to bola myšlienka takmer z rodu sci-fi, pre kolektív nadšencov, to bol záchytný bod, okolo ktorého postupne dokázali, obrazne povedané, „pohnúť svetom“, na čele so zakladateľom a dušou celej myšlienky Antonom Javorkom.

Tak začala na Slovensku šíriť svoje meno Kalokagatia – olympiáda detí a mládeže vždy v júni, čiže letná časť. Podnetom pre rozšírenie športových súťaží Kalokagatie o zimné športy bola ďalšia úžasná myšlienka, ktorá v dňoch 14. a 15. marca napíše svoje ôsme pokračovanie, prvýkrát však v srdci Tatier na Štrbskom Plese.

Športovci zabojujú o medaily v bežeckom a zjazdovom lyžovaní, snowboarde a biatlone. Počet pretekárov po uzatvorení prihlášok dosiahol počet 358 z toho 184 chlapcov a 174 dievčat, ktorí pricestujú v sprievode svojich trénerov či pedagógov. K celkovému počtu však treba pripočítať celý tím rozhodcov a organizačných pracovníkov, ktorí sa budú starať o zdarný priebeh podujatia. Celkovo sa na podujatí predstaví 88 škôl zo Slovenska.

Premiéru v tomto ročníku budú mať bežeckí lyžiari a biatlonisti, ktorí spoločne o 18.00 h 14.marca pod umelým osvetlením odštartujú CROSS – COUTRY CROSS (XCX). Bude to beh na lyžiach klasickou technikou s terénnymi nerovnosťami a stanovenou disciplínou. Uvidíme hod loptičkou na cieľ, ale aj streľbu zo vzduchovky na terč.

Kalokagatia v starogréckom ponímaní nie je len šport, resp. pestovanie fyzickej odolnosti v širšom slova zmysle. Kalokagatia, to je aj pestovanie a rozvíjanie ľudského duševna. Je to budovanie vzťahu ku kultúre a jeho pestovanie i rozvíjanie. Práve preto v praktickej podobe popri športových súťažiach nesmú chýbať ani kultúrne. Úžasných 349 výtvarno-umeleckých prác prišlo zo slovenských základných škôl. Tie najlepšie budú vystavené počas slávnostného vyhodnotenia v hoteli Patria – 15.marca od 11.00 h.

Keď bola na Slovensku obnovená idea starogréckej kalokagatie, nebolo možné obísť ani jej neoddeliteľnú zložku – čestnosť v živote a športovom konaní, konanie v duchu fair play. Ani táto zložka nezostane zabudnutá a zapustila minimálne v školskom športe svoje korene. Pravda, bez účasti pedagógov, trénerov školského športu by bola táto snaha ochudobnená. Mladých športovcov, jednotlivcov i kolektívy treba podchytiť, podporiť ich v snahe konať čestne a to budeme sledovať aj počas zimnej olympiády.

Čestne v živote, čestne aj na športovisku“.

Klenotom podujatia však zostáva jeho slávnostné otvorenie. So všetkými symbolmi olympizmu, v priestoroch amfiteátra na Štrbskom Plese sa oficiálne začne od 16.00 h. Olympijskú vlajku ponesú športovci, reprezentanti v zimných športoch – Viera Klimková, Ján Klimko, Jozef Kovařík a Ľubomíra Iľanovská.

Olympijský oheň sa rozhorí po zapálení a táto česť sa dostala Pavolovi Hurajtovi.

Na slávnostné otvorenie boli pozvaní mnohí významní hostia, športovci i osobnosti športu na Slovensku.

Finálnu bodku za otvorením dá superstaristka Veronica Danišová.

Potvrdení hostia:

Adriana Mickovičová MŠVVaŠ SR – oddelenie medzinárodnej spolupráce v športe

František Chmelár SOV – čestný prezident

František Repka SLA prezident

Marian Majzlík predseda SAŠŠ

Anton Javorka čestný predseda SAŠŠ/ zakladateľ Kalokagatie

Nikita Griščenko atašé Ruskej federácie v SR

Dagmar Vincová zastupkyňa obce Štrba

Boris Čechvala zástupca Národného športového centra na Slovensku

Ľubka Ilanovská ZŠ Štrba – riaditeľka, olympionička

Edita Pilárová vedúca odboru školstva, mládeže a športu Mesta Poprad

Alena Madzinová vedúca Spol.školského úradu Veľký Slavkov

Pavol Hurajt bežecké lyžovanie, olympionik

Martin Bajčičák bežecké lyžovanie

Alžbeta Havrančíková bežecké lyžovanie

Radoslav Židek snowboard

Beniamín Leitner biatlon / bývalý prezident SZB, dlhoročný funkcionár a duša biatlonu

Viera Klimková bežecké lyžovanie / OK Vysoké Tatry

Ján Klimko severská kombinácia / OK Vysoké Tatry

Ľubomíra Iľanovská bežecké lyžovanie, olympionička, / OK Vysoké Tatry

Jozef Kavarik severská kombinácia

Anna Pasiarová bežecké lyžovanie

Diskusia

komentárov
Verified by MonsterInsights