.
.

Svet podujatí

.

Zober svoju mamu na Míľu pre mamu


Bratislava, 23. 4. 2014 – Únia materských centier už po 11-ty krát organizuje najväčšiu oslavu Dňa matiek
podujatím Míľa pre mamu, čím chce vzdať hold ženám, ktoré sa príchodom dieťaťa do rodiny stali
matkou. Mama je rola ženy zo všetkých najcennejšia, celoživotná, ale nesmierne zodpovedná a neraz
náročná. Dňa 10. mája 2014 tisíce rodín na Slovensku prejdú so svojimi deťmi míľovú prechádzku, aby
oslávili materstvo a vzdali úctu všetkým matkám bez rozdielu veku.

 


O materských centrách
Viac ako 15 rokov vytvárajú materské centrá bezpečný priestor pre všetky rodiny s menšími deťmi. Matky,
najmä tie na rodičovskej dovolenke, očakávajú podporu či uznanie aj zo strany našej spoločnosti, že čas
strávený výchovou detí na rodičovskej dovolenke je plnohodnotný a tvorí nevyhnutný a najdôležitejší základ
pre budúce generácie. “Každá mama zbiera informácie o tom, čo ju čaká. Materské centrá sú miestom, kde
sa môže inšpirovať ako zvládnuť starostlivosť, výchovu aj zmysluplnú hru s dieťaťom. Podpora materských
centier po ekonomickej, ale aj spoločenskej stránke je nevyhnutnosťou,“ vysvetľuje Soňa Holíková,
riaditeľka Únie materských centier.

O podujatí Míľa pre mamu
Hlavnou myšlienkou kampane Míľa pre mamu je poďakovanie všetkým mamám za ich celoživotnú a nie
vždy ľahkú úlohu matky. Každá matka si zaslúži obdiv a pozornosť bez ohľadu na jej sociálne či ekonomické
životné podmienky, podľa ktorých naša spoločnosť často rodiny posudzuje. Tisíce ľudí poďakujú svojej
mame tým, že v jeden deň, v rovnaký čas a na mnohých miestach prejdú míľovú prechádzku akýmkoľvek
spôsobom.  Peši, na bicykli, na kolobežke, v detskom kočíku, na pleciach svojich rodičov, či na invalidnom
vozíku, keďže miesta osláv sú bezbariérové.
Tvárou kampane Míľa pre mamu sa po prvýkrát stala speváčka a mamička dvoch detí Mária Čírová. „Som
šťastná mama a rodina má pre mňa najväčší zmysel, preto som sa rozhodla byť súčasťou tejto veľkej oslavy
materstva,“ povedala Mária Čírová a doplnila: „Všetkých veľmi radi privítame 10. mája na podujatí Míľa pre
mamu, keďže vstup je voľný. Tento deň si môžu užiť VŠETKY mamy!“

O verejnej zbierke „Ďakujem, že si mama“
Maskot míľového slniečka odštartuje celoslovenskú charitatívnu zbierku „Ďakujem, že si mama“, venovanú
na pomoc materským a rodinným centrám, ktorej tvárou sa stala herečka Petra Polnišová. Kúpou magnetky
so slniečkovým logom alebo zaslaním SMS, podporia darcovia materské alebo rodinné centrá na celom
Slovensku. Táto zbierka vyvrcholí práve na podujatí Míľa pre mamu. „Materské centrum je príjemné a hravé
prostredie pre celé rodiny, kde stretnete otvorené a aktívne ženy. Rada navštevujem materské centrum
Prešporkovo a aj moje deti si to užívajú. Materské centrá chcú byť dostupné pre všetkých, preto im musíme
podať pomocnú ruku. A ja veľmi chcem byť toho súčasťou,“ povedala Petra Polnišová

Záujem o Míľu pre mamu každý rok rastie, o čom svedčí zvýšený počet organizátorov, ale aj
zaregistrovaných účastníkov. Míľa pre mamu je najväčšie podujatie, ktoré Únia materských centier
organizuje. V roku 2014 sa podujatia Míľa pre mamu zúčastní rekordných 67 organizátorov na Slovensku,
traja v Českej republike a ďalšie v Srbsku a Írsku. Viac informácií aj o podujatí Míľa pre mamu získate na
www.materskecentra.sk

Diskusia

komentárov
Verified by MonsterInsights